آرات حسینی ، فرزند محمد حسینی ، متولد 8 مهر 1392 است. وی فعالیت خود را از یک سالگی در زمینه ژیمناستیک و آکروباتیک آغاز کرد. با 7 ماه سن ، استعداد وی در انجام حرکات سنگین و پیچیده آکروباتیک مانند تعادل ، پرش از ارتفاع و حفظ تعادل در شرایط دشوار صعود به دیوار ، با آموزش های شدید با مربیگری پدرش آغاز شد. در دو سالگی بدن سازی را شروع کرد و از سه سالگی به عنوان بازیکن فوتبال تبدیل شد.

فهرست